سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خ شریعتی،بالاتر از پل رومی، ک عاج، پ۷

_ صداقت و قدرشناسی

_ پاسخگویی و شفافیت مالی

_ بهبود مستمر عملکرد فردی و سازمانی

_ ترویج فرهنگ کار داوطلبانه و گروهی

_ حفظ کرامت انسانی ذینفعان

_ تخصیص منصفانه منابع در جهت ماموریت موسسه

_ رعایت بهره وری و ایجاد ارزش افزوده در برنامه ریزی و عملیات

_ رعایت بهره وری و ایجاد ارزش افزوده در برنامه ریزی و عملیات

_ ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی

_ ترویج استفاده از خرد جمعی و کار گروهی

_ افزایش کمیت خدمات با حفظ و ارتقاء کیفیت

_ مستند سازی و انتقال تجربیات

 _ کمک به توانمند سازی موسسات همسو

#جهانی_بدون_ترس_از _بیماری_سرطان